Размена пројектних идеја – пут ка развоју образовања

Окружно такмичење из хемије
3. април 2016.
Општинско такмичење за најбољу дичију карикатуру “Мали Пјер“
7. април 2016.