У посети Центру за приступачну технологију и едукацију (CEPTE)
12. мај 2016.
Обележен Светски дан птица селица
13. мај 2016.