Пријем првака
30. август 2016.
Акција ,,Цвет до цвета“
3. септембар 2016.