Пријем првака
30. августа 2016.
Акција ,,Цвет до цвета“
3. септембра 2016.