Акција ,,Цвет до цвета“
3. септембар 2016.
Прве медаље у овој школској години
11. септембар 2016.