Сарадња са Центром за приступачну технологију и едукацију