Saradnja sa Centrom za pristupačnu tehnologiju i edukaciju