Недеља толеранције
21. новембра 2016.
Пројекат Министарстава просвете, науке и технолошког развоја „ Превенција трговине децом и младима у образовању“
2. децембра 2016.