Недеља толеранције
21. новембар 2016.
Пројекат Министарстава просвете, науке и технолошког развоја „ Превенција трговине децом и младима у образовању“
2. децембар 2016.