II4 на крају првог полугодишта
23. децембра 2016.
Друго полугодиште
13. јануара 2017.