II4 на крају првог полугодишта
23. децембар 2016.
Друго полугодиште
13. јануар 2017.