Пролећни распуст
12. априла 2017.
Eко дан на Малом Стапару
26. априла 2017.