Пролећни распуст
12. април 2017.
Eко дан на Малом Стапару
26. април 2017.