Полагање завршног испита и упис у средњу школу
13. јуна 2017.
На Сабору учитеља Србије
18. јуна 2017.