Полагање завршног испита и упис у средњу школу
13. јун 2017.
На Сабору учитеља Србије
18. јун 2017.