Измена режима рада у школи
27. септембар 2017.
Нови распоред звоњења од 02.октобра 2017. године
28. септембар 2017.