Svetski dan zdrave hrane obeležen je u Sivcu u OŠ „ 20.oktobar“