Rad “Igramo računarsku igru govornim naredbama na srpskom jeziku” uvršten u Zbornik radova nagradnog konkursa “Digitalni čas” u školskoj 2017/2018. godini