Трећа радионица Клуба читалаца: ,,Кад су се други пут развели моји родитељи“, Радисава Милића