Матурска свечаност
6. јуна 2018.
Мај месец математике
7. јуна 2018.