О Луграму се говорило и на NTO2018
10. јун 2018.
Шеста радионица Клуба читалаца: ,,Перо птице Додо“, Мирка Јовановића
13. јун 2018.