Активности Вршњачког тима у току Дечије недеље (од 1.  до 5. октобра 2018.)