16. новембар – Дан толеранције
16. новембра 2018.
Осигурање ученика
19. новембра 2018.