16. новембар – Дан толеранције
16. новембар 2018.
Осигурање ученика
19. новембар 2018.