Пројектна настава на часу географије у петом разреду

Обележен национални дан борбе против дуванског дима
4. фебруар 2019.
Школско такмичење из географије
7. фебруар 2019.