Пријем првака
30. августа 2019.
Јесењи крос
21. септембра 2019.