Пријем првака
30. август 2019.
Јесењи крос
21. септембар 2019.