Јавна набавка – Екскурзија ученика и настава у природи за школску 2019/2020. годину
26. септембар 2019.
Предавање – Рад са децом са визуелним сметњама
27. септембар 2019.