Предавање – Рад са децом са визуелним сметњама
27. септембар 2019.
Игре концентрације у I3
2. октобар 2019.