Бачки канал – дом за угрожене биљке и животиње

Међународни дан ненасиља у  III3
5. октобар 2019.
Јавна набака: радови на надоградњи анекса – топле везе зграде школе и фискултурне сале (ОПН: 45000000)
7. октобар 2019.