Јавна набака: радови на надоградњи анекса – топле везе зграде школе и фискултурне сале (ОПН: 45000000)
7. октобар 2019.
Сараднички час у I3
8. октобар 2019.