31. јануар – Међународни дан без дуванског дима
31. јануар 2020.
Nearpod и Kahoot и у нашим учионицама
5. фебруар 2020.