Препоруке Министра просвете, у циљу спречавања ширења инфекције