Упис у средњу школу “Петро Кузмјак“ Руски Крстур
6. мај 2020.
Одлука о измени уговора – интерактивна табла са пројектором
9. мај 2020.