Javna nabavka aktivna elektirčna energija (OPN: 09310000)