Међународни дан мира
21. септембра 2020.
Дечија недеља  
12. октобра 2020.