Међународни дан мира
21. септембар 2020.
Дечија недеља  
12. октобар 2020.