Угледни/огледни час
20. децембар 2021.
Ликовни конкурс
21. децембар 2021.