Одржан Актив директора школа
29. август 2022.
Јавна набавка: 15000000 – ужина за ученике од I до VIII разреда
9. септембар 2022.