„Деца су украс света“- Дан детета, 20.11.2019. год.