Друга радионица Клуба читалаца: ,,Ја, Алексија“ Бранке Трифуновић 16.01.2018. год.