Дружење Вршњачког Тима са ученицима трећег и четвртог разреда 12.03.2018. год.