Дводневна екскурзија ученика шестог разреда 14.-15.05.2017. год.