Еколошко-хуманитарна акција „Златно перо“ 23.01.2017. год.