14.03.2017. год.

Јавна набавка – активна електрична енергија шифра из Општег речника набавки 09310000, електрична енергија

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Техничка спецификација

 

24.02.2017. год.

Јавна набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

18.02.2016. год.

Јавна набавка: активна електрична енергија – 09310000

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Техничка спецификација

 

11.02.2016. год.

Јавна набавка добара – намирница за ужину ученика

Конкурсна документација

22.02.2016. год.

Одлука о делели уговора

 

09.10.2015. год.

Јасна набавка: радови на реконструкцији спортског терена у школском дворишту

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

17.06.2015. год.

Јавна набавка радова – Радови на реконструкцији спортског терена у школском дворишту, а за потребе наручиоца ОШ “’20 октобар“ М.Тита 271 у Сивцу

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

24.02.2015. год.

Јавна набавка мале вредности JHMB 20/2015, за набавку добара у области енергетике

Позив за подношење понуда
Конкрусна документација
Техничка спецификација

 

06.02.2015. година

Јавна набавка мале вредности за доделу уговора за набавку добара-ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда, а за потребе наручиоца, ОШ “20 октобар“, улица М.тита 271 у Сивцу

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

05.05.2014.  година

Предметјавненабавке: Набавка уџбеника за социјално угрожене ученике од I до  VIII  разреда из Општег речникеа набавкије 22112000 – уџбеници

Позив за подношњење понуда
Конкурсна документација

 

Набавка екејтрулне енергухе за потребе ОШ “20 октобар“ Сивац

Позив за подношење понуда за набавку активне електричне енергије број 01-123 од 10.03.2014. год.
Конкурсна документација јавна набавка добара електричне енергије број 16/2014 од марта 2014. год.

 

Набаква ђачке ужине за ученике ОШ “20 октобар“ Сивац

Позив за подношење понуда за набавку добара-ђачка ужина за ученике број 01-124 од 10.03.2014. год.
Конкурсна документација јавна набавка добара-намирница за ужину ученика број 50/2014 од марта 2014. год.

Табела понуде (спецификација) – намирнице за ужину ученика од I до VIII разреда