Клуб читалаца: ,,Јаје, млеко, вода…“ Мине Д. Тодоровић 22.01.2019. год.