Недеља другарства и толеранције у првом разреду 22.12.2017. год.