Повезаност слике и речи у анализи романа ,,Хајдуци“, Бранислава Нушића 03.12.2018. год.