Предавање – Рад са децом са визуелним сметњама 27.09.2019. год.