Пројектна настава на часу историје 04.12.2019. год.