Рукопис који изазива дивљење
20. јуна 2014.
Меморијална награда ,,Најбољи пријатељ – Милош Струњаш“
9. јула 2014.