Рукопис који изазива дивљење
20. јун 2014.
Меморијална награда ,,Најбољи пријатељ – Милош Струњаш“
9. јул 2014.