Меморијална награда ,,Најбољи пријатељ – Милош Струњаш“