Ученички парламент у борби против наркоманије

Дан толеранције – 16.новембар
10. децембар 2014.
Угледни и огледни час у четвртом разреду
11. децембар 2014.