Угледни и огледни час у четвртом разреду

Ученички парламент у борби против наркоманије
10. децембар 2014.
Луграм „У коцкама“
14. децембар 2014.