Јасна набавка: радови на реконструкцији спортског терена у школском дворишту 09.10.2015. год.
9. октобра 2015.
4. Српски конгрес географа
10. октобра 2015.