Јасна набавка: радови на реконструкцији спортског терена у школском дворишту 09.10.2015. год.