4. Српски конгрес географа
10. октобар 2015.
Прослава Дана школе – Са школом на путу око света
20. октобар 2015.