Прослава Дана школе – Са школом на путу око света

Дан здраве хране – Њамиии!
16. октобар 2015.
Дечији вашар – вредних руку дело
28. октобар 2015.